Vật liệu xử lý nước DMI-65

Màu sắc: Đen – Nâu

Mật độ: 1.46 gr/cm³

Trọng lượng riêng: 2.69n gr/cm³

Kích thước hiệu quả: 0.43 mm

Hệ số đồng nhất: 1.34

Độ xốp: 45,8%

Kích thước lưới: 20-45

Tổn thất P/năm: 1-5% (tùy thuộc vào tình trạng nước).