Sỏi thạch anh lọc nước

•Xuất xứ : Việt Nam
•Kích thước : 2-5 mm, 5-10 mm, 10-20 mm, 20-25 mm, 40-60mm
•Công dụng : làm lớp lót đáy bể lọc,cột xử lý nước
•Hạn dùng : tối đa 5 năm nên thay mới, định kỳ rửa ngược rửa xuôi
•Đơn vị tính : kg
•Tỷ trọng : 1,4 kg/lít
•Đóng bao : 35 bao/ khối,25kg/bao; 50kg/bao.
Xin liên hệ với chúng tôi