Màng lọc RO Dupont 50-75-100GPD

  • Vật liệu: TFC – Thin Film Composite
  • Áp suất tối đa: 10 bar
  • Thời gian thay thế: 18 – 24 tháng/lần hoặc tùy thuộc vào nguồn nước đầu vào
  • Đối với nguồn nước thường: Nước cấp đầu vào khoảng 43.700 lít – 65.500 lít
  • Đối với nguồn nước nhiễm đá vôi: Nước cấp đầu vào khoảng 12.400 lít – 49.700 lít