Hạt nhựa Cation Purolite C-100E

– Kích thước hạt : 0.3 – 1.2 mm
– Tỷ trọng: 800 – 840 g/Lít
– Dung lượng trao đổi: 1.9eq/l
– Gốc ion trao đổi: Na+
– Khoảng pH làm việc : 6 – 10
– Nhiệt độ Max:120oC
– Trọng lượng đóng gói:25kg/bao
– Ứng dụng: làm mềm nước trong xử lý nước cứng