fbpx

Hạt nhựa Anion Purolite A-400

Tổng công suất trao đổi mmol / g: ≥ 3.80
Khả năng trao đổi khối lượng mmol / L: ≥1.30
Độ ẩm  %: 42-48
Mật độ ướt g / ml: 0,67-0,73
Mật ướt  hoàn toàn g / ml: 1,07-1,10
Kích thước hạt, mm : (0.315-1.25mm) ≥95
Hệ số đồng nhất : ≤ 1.60
Tỷ lệ sưng phồng % (CL-OH): 18-