Hạt nâng pH LS Việt Nam

Kích thước hạt: 1,5-2,5mm

Tỷ trọng: 1400 kg/m3

Hình dạng: Hạt màu trắng sữa, cứng, khô rời, có góc cạnh.

Quy cách: Bao 25kg