Bình áp máy lọc nước 4.0G vỏ nhựa

♦ Tên sản phẩm : Bình Áp Nhựa 4.0G
♦ Application : Chứa nước tinh khiết
♦ Model : BINHAP-40P
♦ Trademark : TANK LIFE
♦ Uses : Đẩy nước lên vòi uống
♦ Capacity : 4.0 gallon
♦ Material : High quality food safe plastic
♦ Origin : Genuine TW